O tajomnom svete na rozhraní a jednej večnej literárnej dileme

Nie je to až taký super známy pánko.

Azda sa jeho meno práve v tento čas ani nehodí. Predsa len, je tu Marec – mesiac knihy a každý chce počuť o velikánov národnej literatúry. Teraz sú a najmä budú v kurze. V knižniciach sa budú robiť besedy, na školách prenášať diela a v kaviarňach sa budú konať rôzne čítačky 🙂

O ňom v mesiaci Knihy príliš nepočuť, no i tak je náš…

Je to mesiac veľkých literátov, veľkých, nie malých.

Kdekto chce o nich počuť a hlavne kdekto chce počuť úryvky z ich diel. Preto človek aj opúšťa pohodlie svojej obývačky a vydáva sa do divadiel, či do tých literárnych kaviarní, aby sa nadýchol toho výnimočného mesiaca knihy. Kdekto sa už na to parádne teší, a to aj v dnešnej hektickej a uponáhľanej dobe.

O ňom však tento mesiac padne slov len veľmi málo.

Dôvod? Nie je známy, teda nie je až tak známy. Meno mu akosi zakrpatilo vo víre velikánov slovenského pera. Nemohol za to ani. Sám tvoril v čase, kedy na poli slovenskej literatúry bolo viac ako husto. Bola to doba, keby preraziť ozaj nebola prechádzka ružovou záhradou 🙁

Taká nabitá bola prvá polovica 19. storočia.

Sama som o ňom kedysi vedela iba málo. Na strednej mi to meno preletelo pomedzi prsty, na výške si ma našiel a zaujal len v jednom jedinom skripte. Robila som akurát bakalárku a hoci o ňom v nej nepadlo ani slovo, niečo ma na mene Karola Kuzmányho predsa len upútalo.

Balady – slovo, ktoré mi pri tom mene napadne ako prvé.

Pravý horehrončan sa narodil 16.11.1806 v Brezne ako syn evanjelického farára. Tento budúci básnik, prozaik a prekladateľ študoval na gymnáziu v Dobšinej a následne jeho cesty smerujú na Gemer.

Svoje básnické prvotiny tvorí na evanjelickom lýceu v Bratislave 🙂

Neznámy známy Karol Kuzmány 🙂

Vyberá si štúdiu teológie na univerzite v Jene, aby potom pôsobil ako vychovávateľ a neskôr aj ako profesor na ev. lýceu v Krežmarku. Ako farár vo Zvolene, či v Banskej Bystrici rozvíja osvetovú i literárnu činnosť, taktiež vydáva almanach Hronka.

Prišli tridsiate roky a Kuzmány organizuje literárny život.

Jeho literárne kritiky si všímajú aj význam  českého básniku K. H. Máchu. Neunikne mu básnikov Máj, ktorý neváha brániť aj proti českým kritikom. Nie je iba profesorom teológie vo Viedni, ale aj v roku 1863 prvým podpresedom Matice slovenskej, ktorý sa zaslúžil aj o založenie prvého slovenského gymnázia v Martine 🙂

Karol Kuzmány umiera 14.8.1866 v Turčianskych Tepliciach.

Všetko sa to začína ešte s klasicizmom, do ktorého dáva aj svoje znelky ódického charakteru, či cyklusom sonetov pod názvom Hraní fantázie z roku 1834. Inšpiruje sa v ňom aj poéziou Jána Kollára.

V roku 1836 Hronka uverejňuje aj jeho Bělu.

Ide o idylický epos s podtitulom Vzdělanka, obrázek z měšťanského života. Sviatočná atmosféra študentskej májovej slávnosti tu tvorí pozadie politickým záležitostiam. Nechýba tu však ani láska učiteľskej dcéry Běly a uvedomelého Slováka Milnova. Tento romantický cit je súladom pravdy, dobra, krásy a mravnosti 🙂

Do pokojného ticha ako ten potok hučí tragická balada

Súčasťou Bély je aj balada Vodan a Děvino zmiznutí.

A tu už jeho cesty smerujú k romantizmu. Zatiaľ čo v epose prevládajú ešte estetické názory, v balade už nechýba folklór a tragika. Avšak román Ladislav (Hronka, 1838) už dokonale odráža módne trendy dobovej literatúry.

Nechýbajú tu ani básne…

Tie jeho, Puškina i Mickiewicza. Usiluje sa tu o realizáciu Kollárovej myšlienky slovanskej vzájomnosti. I keď s chybami krásy treba povedať, že Ladislav je snáď najzaujímavejším prozaickým počinom preromantického obdobia.

Venuje sa aj náboženskej či príležitostnej poézii.

Karol Kuzmány, meno, na ktoré sa často zabúda, mal jednoducho opäť raz smolu. Aj on žil v čase, kedy na slovenskom literárnom poli bol doslova pretlak skvelých literátov. Stačilo však žiť len o dve – tri storočia skôr a možno by sme o ňom počuli ako o výraznom básnikovi svojej doby, ktovie 🙂

No na keby sa v dejinách literatúry nehrá…

Je ako tunel, tunel čo vedie do neznáma 🙂

Týpka som objavila v učebnici. Prácu o ňom som však nepísala. Meno ma zaujalo, diela z jeho pera aj tak zostali pred mnou skryté. Je to tak na rozhraní. Ani ani.

Ani klasicizmus ani romantizmus.

Ani o ňom rozprávať ani ho čítať. Zavše akoby sme ho ani nemali a predsa je tu a núka nám svoje verše plné protikladov…

Vstúpiť či nevstúpiť do jeho tajomného sveta na rozhraní?

To je otázka,

Vaša Juli 🙂

https://pixabay.com/sk/kniha-star%C3%A9-knihy-star%C3%BD-second-hand-1356444/

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karl_Kuzm%C3%A1ny_1865.png

https://pxhere.com/cs/photo/1262280

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Miskolc,_Lillaf%C3%BCred,_tunel.jpg

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*