Môže samota priniesť veľkú lásku? :-)

Človek je tvor spoločenský a už taká samota môže byť pre neho des a hrôza. Teraz sa nad tým iste pousmejete. Veď neraz je samota oveľa lepšia ako zlá spoločnosť. Nedbám, skutočne je to neraz tak 🙂

Keď som si zobrala do rúk túto knihu a pustila som sa do tohto románu, sama som sa necítila. Aspoň nie viac ako inokedy 🙂 Chcela som len zažiť ďalší skvelý príbeh z knižnice starej mamy.

Quebec – nie nadarmo sa mu hovorí srdce francúzskej Kanady

Tentoraz ma moja dychtiv-osť po dobrých príbehoch priviedla až do samej Kana-dy a to rovno do slávneho Quebecu, srdca jej francúz-skej časti, kam ma až tak často knihy, čo čítam, ne-unášajú.

Nečudo, že to bolo pre mňa tak trochu neobyčajné a dychtivo som čakala, aký príbeh sa v tomto magic-kom prostredí môže odohrávať.

Navyše autor ma uviedol krásnym opisom quebeckého vidieka, na ktorom tak majstrovsky pred-viedol svoje jedinečné umenie. Ejha, toto môže byť len predzvesť nie-čoho dobrého a veľkolepého, potešila som sa a s napätím prevracovala ďalšie a ďalšie stránky 🙂

Kniha, ktorú sa oplatí otvoriť 🙂

Román Dve samoty od Hugha MacLennana (ang. Two Solitudes, 1984, 394 strán), o ktorom je reč, ma ani trocha nesklamal. Avšak samota, akej sa dožili jeho hrdinovia by asi sotva potešila srdcia aj tých najbláz-nivejších rojkoch sveta…

Poviete si, že v tom musí byť prinajmenšom paradox, ak nie ešte čosi pochabejšie. Nie je predsa možné, aby sa samota v krásnom prostredí lúk a pasienok stala pre niekoho priam neznesiteľnou a predsa.

Ten zázrak sa udial a to rovno v prekrásnom kanadskom Quebecu. Svoje o tom vedia aj otec a syn z významnej aristokratickej rodiny francúzskych Kanaďanov – Tallardovcov, ktorých osudy MacLennan vo svojom diele tak majstrovsky vyrozprával…

Za všetko môže starý Athanas a jeho nikým nechápané názory vo vysokej kanadskej politike. V Európe zúri prvá svetová vojna a on je za to, aby sa na nej podieľala aj jeho quebecká domovina a mužov chce vyslať na front. Vraj tak sa najskôr zaostalý Quebec stane plnohodnot-nou súčasťou vyspelej Kanady 🙂

Kanada Quebec nikdy nepochopí 🙂 ….. alebo áno?

Jeho domovina na čele s jeho synom z prvého man-želstva je však zásad-ne proti. Francúzski Kana-ďania anglických Kanaďa-nov príliš nemusia a do jedného spolku sa vôbec nehrnú 🙂

Navyše Athanas urobil chybu, keď sa oženil s Angličankou, s ktorou má syna Paula. Ten sám na vlastnej koži musí znášať útoky otcových ne-priateľov. Poslednou kvapkou mori je keď sa Athanas zriekne viery, čo je v jeho domovine priam neodpustiteľný zločin a či chce alebo nechce z Quebecu musí odísť…

Athanas umiera a jeho syn Paul to má veru ťažké. Už to nie je syn boha-tého a vplyvného kanadského politika, ale robotník, ktorý sa musí živiť vlastnými rukami.

I hokej hráva iba preto, aby sa uživil a pretĺkol životom. Podarí sa mu vyštudovať a sníva o kariére spisovateľa, no sám dobre vie, že k tomu v jeho prípade vedie ešte dlhá a kľukatá cesta.

Nie je samota ako samota a táto prinesie aj veľkú lásku 🙂

A ako to už v takých romá-noch býva aj na nášho mla-dého chudobného hrdi-nu, ktorý je na svete sám ako prst, čaká veľká a osu-dová láska…

Po dlhých rokoch spolo-čenskej samoty stretáva svoju priateľku z detstva Heather, dcéru bohatých anglických Kanaďanov 🙂

Stačí len podobné zmýšľanie o pomeroch vo svete, jeden statočný, dobrosrdečný starý otec a už je aj v kanadskom dvojjazyčnom svete možné nerovné manželstvo z lásky…

…To už však za chrbátami našich hrdinov začína pomaly ale isto zúriť druhá svetová vojna.

Dve samoty od MacLennana, určite toto dielko kanadskej klasiky skúste 🙂 Nie je to iba prechádzka krásnym srdcom Kanady, krajiny dvoch nezlučiteľných svetov. Je to príbeh samoty dvoch mužoch z jednej nešťastnej  rodiny. Knižná lahôdka, v ktorej láska je silnejšia ako všetky predsudky sveta…

Nikdy nebuďte sami

Vaša Juli 🙂

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*