Nepoznaný slovenský William

Pavel Kyrmezer 

? Banská Štiavnica – 9.3.1589 Uherský Brod

Mohli to byť veru krásne časy, možno ťažké, ale predsa krásne. 
Po dlhšom období tmy sa na ich začiatkov zrodila myšlienka obnovy a zrodu. U nás sa niečo také objavilo vôbec po prvýkrát. Žiadne romány v našej ľúbeznej reči by ste tu však nenašli. Všetko sa to písalo ešte v dominantnej latinčine, čo toľké stáročia vládla nad svetom a všetko to boli mravoučné diela, na ktoré bol aj náš dvojlístok humanizmus a renesancia priam ako stvorený.
Medzi inými však dominovala dráma a kde tu sa našla aj nejaká tá komédia.
Tak ako Anglicko malo svojho slávneho Shakespeara, my sme mali pre zmenu Pavla Kyrmezera z Banskej Štiavnice. O tomto renesančnom dramatikovi a náboženskému spisovateľovi až do roku 1560 žiadne informácie nemáme.
Práve v tomto roku sa usadí na Morave, kde pôsobí ako učiteľ, rektor školy a mestský pisár v Strážnici.
Okolo roku 1566 bol ordinovaný za evanjelického kňaza a to v poľskom Krakove. Po návrate pôsobí vo viacerých českých mestách až nakoniec sa dostáva do Uherskeho Brodu. Tu istý čas vedie aj súkromnú dievčenskú školu.
Jeho snahy zjednotiť protestantské cirkvi sa stretli nielen s neúspechom, ale aj s negatívnym ohlasom.
Znepriatelil si Jednotu bratskú, priebeh tohto sporu podáva v diele Acta concordiae (1580, Rokovanie o zjednotení). Stal sa nepriateľom svetskej i cirkevnej vrchnosti a tak aj dopadol. Zomiera bez postavenia a v biede.
Ťažiskom Kyrmezerovej literárnej tvorby je ako inak dráma.
Môže sa hrdiť autorstvom troch renesančných veršovaných divadelných hier napísaných po český. Sám ich síce nazýva komédiami, no vo svojej žánrovej podstate ich skôr možno označiť za biblické drámy, v ktorých podiel zábavných komediálnych prvkov je rôzny. 
Prameňom sa mu stáva Starý i Nový zákon, pričom si vyberá dobovo obľúbené témy.

Známa je jeho Komédia česká o Boháči a Lazarovi (1566). Ide o príbeh z Nového zákona o bezcitnom boháčovi Cresovi a biednom Lazarovi. Po smrti ich oboch čaká odmena podľa ich pozemských zásluh. A tak Boháč skončí v pekle a Lázar si užíva raj nebeský. Nie je to hra len o otázke viery. Snaží sa na svojich poslucháčov vplývať aj morálne a polepšiť ich už za pozemského života.

Starý zákon ponúkol už tému druhej hre s názvom Komédia nová o vdove (1573).

Hra rozpráva príbeh o chudobnej vdove Ráchel, ktorá sa vymaní z ťažkej pozície dlžníčky voči krutému kupcovi pomocou proroka Elizea, čo tak  zázračne rozmnoží vdovin olej. Náboženská téma je tu zosvetštená a nechýba ani monológ sociálno-kritického ladenia. Hra je vrcholným Kyrmezerovým dielom nielen z myšlienkového hľadiska, ale jednotlivé postavy sa mu tu darí rozlíšiť aj jazykovo.

Tretiu hru Komédia o Tobiášovi (1581) napísal Kyrmezer už na sklonku života.

V tomto čase prežíva ľudskú i profesionálnu krízu a motivuje ho predovšetkým snaha vrátiť sa do priazne svojho dlhoročného patróna Jetřicha z Kunovic. Predlohou mu boli Apokryfy, kde do dramatickej formy prepisuje celý epický príbeh starého a mladého Tobiáša. Tu má za cieľ poukázať na manželstvo ako na božiu ustanovizeň. Hra však umeleckú úroveň dvoch predchádzajúcich nedosahuje.

Shakespear, majster drámy renesančného sveta, ktorého meno dobre pozná takmer každé jedno dieťa na svete i dnes. 

No náš renesančný dramatik je v našich končinách nepoznaný. Jeho meno pozná hádam iba maturant a keď odchádza od zeleného stola, zabúda naňho i on. Necháva ho zapadnúť prachom a po rokoch si na meno Pavel Kyrmezer ani len nespomenie. Prečo je to tak?

Jeho hry sa v našich divadlách nehrávajú.

A ak náhodou, tak na ne príliš nechodíme. Radšej si volíme modernejšieho svetového dramatika, než aby sme na javisku mali spoznávať život našich predkov, pretože aj toto je naša minulosť a tieto tri hry sa snažia niečo povedať aj nám.

Nebojme sa toho a spoznajme aj dielo nášho slovenského Shakespeara.

Vaša Juli
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*